Møte i fylkesutvalet 07. april

Det er kalla inn til eit ekstra  videomøte i fylkesutvalet 07. april, der saka  Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke skal behandlast.     

Skriv ut

Saker til behandling:

U 54/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke

Møte startar kl. 09.30, og du kan følge saka direkte på mrfylke.no/streaming

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet 

Kontakt