Hovudutvala har møte 14. september

Tysdag 14. september er det møte i kultur-, næring- og folkehelseutvalet, samferdselsutvalet og utdannings- og kompetanseutvalet. Alle tre utvala skal behandle saka økonomirapportering per 2. tertial 2021. 

Skriv ut

Samferdselsutvalet 

 • Tid: 14. september kl. 08.30
 • Stad: Fjernmøte 

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet 

Du kan følge møtet på mrfylke.no/streaming

Kontaktpersonar:

 • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060  
 • Arild Fuglseth, samferdselsdirektør, tlf. 71 28 02 67 / 915 30 085 

 

Kultur-, næring- og folkhelseutvalet 

 • Tid: Tysdag 14. september kl. 08.30
 • Stad: Fjernmøte 

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet  

Kontaktpersonar: 

 • Marit Nerås Krogsæter​ (Sp), leiar kultur-, næring- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844 
 • Heidi-Iren Wedlog Olsen, kulturdirektør, tlf. 71 28 03 38 / 482 81 547 
 • Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291 
 • Anthony Valen, fylkestannlege, tlf. 71 28 02 01 

 

Utdannings- og kompetanseutvalet 

 • Tid: Tysdag 14. september kl. 11.00
 • Stad: Fjernmøte 

I tillegg til økonomirapportering, skal utvale mellom anna behandle sak om inkluderande russetid for elevar i vidaregåande opplæring og møteplan for 2021/22. 

På møteplan for 2021 finn du sakspapira til møtet

Du kan følge møtet direkte på mrfylke.no/streaming

Kontaktpersonar: 

 • Per Ivar Lied (Sp), leiar utdanningsutvalet, mob. 482 82 962 
 • Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291 

Kontakt