Fylkesutvalet tilrår å halde på ferjetakstane ut året

Fylkesutvalet gjekk denne veka samrøystes inn for å halde ferjetakstane på nivået dei er per 1. juni 2020 og ut året. 

Skriv ut

Dette vil seie nedsett takst på 20 prosent og to takstsonar ned, finansiert av tilskott til miljøferjer frå staten. Saka skal opp til behandling i fylkestinget 15. juni.

Du finn saksframlegget med framlegg og protokoll i den politiske møtekalenderen (Sak U-77/20 Økonomiraportering per 1. tertial 2020)