Fylkesutvalet har møte i dag 23. juni

I dag er siste møte i fylkesutvalet før sommaren. Fordeling av statleg løyving til kommunale næringsfond 2020 og søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2020 er mellom sakene utvalet skal behandle.              

Skriv ut

 Utvalet skal behandle desse sakene:

U-93/20          T 22/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv. Oversendingsforslag frå Siv Katrin Ulla (AP)                                    

U-94/20          T 34/20 Statusmelding - oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre undersøkingar. Oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP)                 U-95/20          T 35/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital Læringsarena (NDLA). Oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP)              

U-96/20          T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Elisabeth Jørgenvåg (NML)                     

U-97/20          T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Terje Hals (NML)                                     

U-98/20          T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Tove Henøen (SP)                        

U-99/20          T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021-2024. Oversendingsforslag frå Frank Sve (FRP)                            

U-100/20        T 56/20 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om vindkraftutbygginga på Haramsfjella. Oversendingsforslag frå Silje Alise Ness (R)                                     

U-101/20        Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2021                                  

U-102/20        Fullmakt til fylkesordførar og fylkeskommunedirektør ("feriefullmakt")                                      

U-103/20        Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2020                    

U-104/20        Støtte til Volda kommune sitt kandidatur til å bli "Statens hus"-pilot        

U-105/20        Fordeling av statleg løyving til kommunale næringsfond 2020       

U-106/20        Utskilling av utstedarverksemda frå Vegamot AS - mogleg overtaking av verksemda      

U-107/20        Salg av del av areal fra gbnr. 60/1 i Molde kommune         

U-108/20        K2001 Volda vgs - TPO-base, byggeprogram (protokoll frå UBV og fylkeskommunedirektøren si innstilling blir ettersendt)      

U-109/20        K752 Fræna vgs – marine fag, revidert byggeprogram (protokoll frå UBV og fylkeskommunedirektøren si innstilling blir ettersendt)      

U-110/20        Høyringsuttale til elektrifiserte fly i kommersiell luftfart    

U-111/20        Vidareføring av samarbeidsforum fv. 63      

U-112/20        Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - oppstartsmelding         

Media og andre kan følge møtet via streaming på mrfylke.no/streaming.

Kontakt