Fylkesutvalet har møte i dag 18. mai

Det ekstra møte i fylkesutvalet har no starta opp. Felles uttale til revidert nasjonalbudsjett 2020, og uttale knytt til forslaget til omlegging av fordelinga til Havbruksfondet er sakene som utvalet skal behandle.  

Skriv ut

Saker til behandling:

U 69/20 Uttale til revidert nasjonalbudsjett 2020

RS 11/20 Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune til forslaget til omlegging av fordelinga til Havbruksfondet i revidert Nasjonalbudsjett

Møte er digitalt, og du kan følge debatten på mrfylke.no/streaming.

Kontakt