Fylkesting 20.-21 april blir gjennomført som videomøte

Fylkesutvalet vedtok før påske å gjennomføre den planlagde fylkestingsamlinga 20.-21. april som videomøte.

 

 

Skriv ut

Fylkesutvalet gjorde følgjande vedtak:

"For å ivareta demokratiet bør fylkestinget avvikles som oppsatt, men via videomøte. Møteregler angående taletid bør tilpasses, og mulighet for digital stemmegiving tas eventuelt i bruk, dersom det er klart."

Program for fylkestinget 20.-21. april 2020

Måndag 20. april:

kl. 1000 - Opning

kl. 1200 - Pause

kl. 1230 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl. 1400 - Pause

kl. 1415 - Framhald plenumsmøte

kl. 1600 - Møtet blir avslutta

Tysdag 21. april:

kl. 1000 - Plenumsmøte m/behandling av rekneskap og årsrapport 2019

kl. 1200 - Lunsjpause

kl. 1230 - Framhald av plenumsmøte m/behandling av Tiltakspakke for næring- og

     samfunnsliv, resterande saker, svar på interpellasjonar

Du kan følgje den politiske debatten direkte på mrfylke.no/streaming

Kontakt