Fylkeshusa blir stengde frå i dag

For å redusere faren for Koronasmitte, stenger Fylkeshusa med fylkeskommunale og statlege etatar for publikum frå kl. 11 i dag og inntil vidare.

Skriv ut

Som hovudregel ber vi no alle tilsette om å arbeide heimanfrå, så sant dei ikkje har fått beskjed frå leiar om å møte på jobb.

Sentralbordet er ope og vil vere bemanna i den ordinære opningstida.

Du kan nå oss på telefon og e-post.

Kontakt