Erfaringar, tips og gode råd om tettstadutvikling og attraktivitet

Kva og korleis skape interessante, spennande og inkluderande stadar å leve, bo og arbeide i framtida? Her får du tips.

Skriv ut

Under Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i november 2019 arrangerte Distriktssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune ein workshop med stadutvikling og attraktivitet som tema. Her kom det fram mykje nyttig erfaring og kunnskap som no er no samla i eit hefte.

-Vi har også tatt med erfaringar, tips og gode grep som er gjort andre stadar, både i Møre og Romsdal og andre plassar i Noreg, seier arkitekt Ingvild Gjerdset i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Heftet finn du på Distriktssenterets nettsider.

Kontakt