Akvakultur: kapasitetsjustering

Oppdrettarar som har kjøpt auka kapasitet på 1 prosent vekst, eller unntaksvekst, kan heve kjøpet.

Skriv ut

Mandag 2. juni gjekk det ut informasjon frå Fiskeridirektoratet om heving av kjøpt vekst: https://fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0620/Heving-av-kjoept-kapasitetsoekning

På nettsida er det lenke til elektronisk skjema, samt informasjon om at heving av kjøp i tillegg må sendast rekommandert til Fiskeridirektoratet innan 19.juni 2020.

Dette er grunngjeve i kapasitetsaukeforskrifta § 23: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-02-04-105

Meir informasjon:

https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsjustering-trafikklyssystemet «

Kontakt