Traumebevisst omsorg - AVLYST

16/04 2020 10:00 - 15:00
Vestnes Fjordhotell
Skriv ut

Melding fra Bufetat:  Alt av arrangementer/ samlinger/ kursvirksomhet som er planlagt før uke 17 avlyses.

Eventuelt ny dato for samlingen om traumebevisst omsorg vil komme senere. 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Traumebevisst omsorg: Hva kan barneverninstitusjonen og skolen gjøre for å bidra til økt skolenærvær?

 

Ved senorrådgiver i Bufetat Sture Wærnes og psykologspesialist Bjørn-Åge Skingen. 

Vi ønsker å tilby en fagdag til samarbeidspartnere knyttet til skolene der vi igjen har fokus på traumeperspektivet. Gjennom forelesning, dialog og refleksjon vil vi etablere en felles forståelse og et felles språk ifht. de barna og ungdommene vi samarbeider om.

 

Fagdagen er gratis og det blir servert lunsj. 
VELKOMMEN!

 

For mer info om TBO sjekk ut: www.handle-kraft.no som er websidene til opplæringsprogrammet til Bufetat, eller www.rvtssor.no.Denne er også aktuell: https://www.linktillivet.no/

Kontakt