Koordineringsmøte om marin forsøpling

31/03 2020 09:00 - 15:40
Digital gjennomføring
Skriv ut

 

Dag 1: Koordineringsmøte - 31. mars kl. 09-17
 

Kom og få ny kunnskap om marin forsøpling, status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfall, innovasjon og mykje meir. Dette er samtidig ein møteplass for kunnskapsdeling på tvers av næringsinteresser, organisasjonar og forvalting.

Arrangør: Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland og Senter for oljevern og marint miljø. Kontaktperson Gudrun.Kristin.Fatland@hfk.no / 902 88 824.

Program (pdf) finn du nedst på denne sida

Dokumenter