Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 27. oktober

27/10 2020 09:15 - 15:00
Fylkeshuset i Molde, rom 700
Skriv ut

Saker til behandling:

UBV 23/20          Orientering om status Nordøyvegen oktober 2020

UBV 24/20          Orientering om status byggeprosjekt på veg oktober 2020

UBV 25/20          Status planlegging, nye ferjekaier Eidsdal og Linge

UBV 26/20          Avslutning byggerekneskap K104 Romsdal vgs

UBV 27/20          K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept

UBV 28/20          K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet