Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 20. februar

20/02 2020 09:30 - 15:30
Rom 110, Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Orienteringar


•    Finansiell risiko og optimalisering av gjeldsportefølja v/økonomisjef Willy Sægrov 
•    Nordøyvegen - Status og framdrift på prosjektet v/ prosjektleder Marianne Nærø 
•    Prosess i utbyggingsprosjekt v/ seksjonsleder Gitte Beiermann
•    Status Korsmyra – Indreeide v/Gitte Beiermann

Saker til behandling:

SaksnrTittel
UBV-1/20Todalsfjordprosjektet - orientering om kommunedelplan
UBV-2/20K451 Fagerlia - Prosjektstatus februar 2020

På møteplan for 2020 finn du sakspapira til møtet.