Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 12. mai

12/05 2020 09:00 - 15:55
Videomøte
Skriv ut

Orienteringar:

Bygg- og eigendomsavdelinga:

•        Borgund og Spjelkavik Arena

•        BYE og prosjektstyring                              

Samferdselsområde:

•        Status Nordøyvegen v/prosjektleiar Marianne Nærø, Nordøyvegen

•        Status Korsmyra – Indreeide og andre prosjekt v/seksjonsleiar Gitte Beiermann, seksjon vegprosjekt

Saker til behandling:

UBV 3/20      K1802 Ørsta vidaregåande skole - Prosjektstatus april 2020

UBV 4/20      K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus april 2020

UBV 5/20      Retningslinjer for saksgangen i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg

RS 1/20        Detaljbudsjett for dei politiske utval 2020

RS 2/20        Budsjettoppfølging jan-april 2020

På møteplan 2020 finn du saksframlegga til møtet