Samferdselsutvalet 6. mai

6/05 2020 10:30 - 15:30
Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Orientering: Status overføring av SAMS vegadministrasjon

Saker til behandling:

SA 25/20            Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027

SA 26/20            Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal

RS 14/20            Nasjonal transportplan 2022-2033 - Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag

RS 15/20            Nytt drosjeregelverk - ber om tilbakemelding fra fylkeskommunene

RS 16/20            Svar til samferdselsdepartementet på spørsmål om utsettelse av nytt regelverk

RS 17/20            Tiltaksplan 2020 - Samferdselsavdelinga

RS 18/20            Estimerte kostnader av korona-pandemien for Møre og Romsdal fylkeskommune

RS 19/20            Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv

RS 20/20            Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statleg ekstraløyving i 2020

RS 21/20            U 56/20 Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt

RS 22/20            Årsmelding 2019 - Eldrerådet

RS 23/20            Årsmelding 2019 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

På møteplan 2020 finn du saksframlegga til møtet