Samferdselsutvalet 2. desember

2/12 2020 10:30 - 15:30
Møterom 102,Fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Orienteringar

•             Status Borgundfjordtunellen v/Hans-Peter Kaaresen

•             Status Fergefri E39 Ålesund-Molde v/Harald Johnsen, Statens vegvesen

•             Bestillingstransport v/Konrad Lillevevang, seksjonsleiar FRAM Marknad

Saker til behandling

SA 89/20              Støykartlegging for fylkesvegar i Møre og Romsdal

SA 90/20              Toalettfasilitetar langs fylkesvegnettet i Møre og Romsdal

SA 91/20              Prioritering av mindre trafikktryggingstiltak til gjennomføring i 2021

SA 92/20              Søknad om fråvik ved bygging av nytt kryss på fv 64 - Hustadvika kommune

SA 93/20              Realisering av Kjerringsundet

SA 94/20              Høyring på rapport frå ekspertutval "På veg mot eit bedre bomsystem"

SA 95/20              Førebels status ferjedrift

RS 42/20              Notat - Ruteendringsprosessen 2021

RS 43/20              Budsjettoppfølging per 31.10.2020

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.