Fylkesutvalet 2. juni

2/06 2020 10:30 - 16:00
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

U 70/20    Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024
U 71/20    Fylkesplan Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Høyring
U 72/20    Program for fylkestinget 15. og 16. juni 2020
U 73/20    Microsoft Office 365 til folkevalde
U 74/20    Høyring NOU 19/23 Ny opplæringslov
    
Godkjenning av protokoll