Fylkesting 7.-9. desember

7/12 2020 14:30 - 9/12 16:30
Scandic Alexandra Molde
Skriv ut

Program:

Måndag 7. desember:  

kl. 1130 - Lunsj  

kl. 1230 - Gruppemøte

kl. 1430 - Opning – plenumsmøte med behandling av saker etter saklista  

kl. 1545 - Kaffepause

kl. 1600 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista

kl. 1800 - Møte slutt

kl. 2000 - Middag   

Tysdag 8. desember:  

kl. 0800 - Gruppemøte

kl. 0900 - Plenumsmøte med behandling av Økonomiplanen 2021-2024 med budsjett

                  for 2021 

kl. 1030 - Kaffepause  

kl. 1045 - Framhald plenumsmøte  

kl. 1200 - Lunsj  

kl. 1300 - Framhald plenumsmøte 

kl. 1545 - Kaffepause  

kl. 1600 - Framhald plenumsmøte

kl. 2000 - Middag    

Onsdag 9. desember:  

kl. 0900 - Presentasjon av Årsrapport for elev- og læringombodet og mobbeombodet

kl. 0910 - Plenumsmøte m/behandling av saker etter saklista  

kl. 1030 - Kaffepause  

kl. 1045 - Framhald plenumsmøte m/behandling av resterande saker, svar på               

                  interpellasjonar og spørsmål      

kl. 1200 - Lunsj  

Saker til behandling:

T 79/20 Val av medverknadsorgan for ungdom

T 80/20 Reglement for kontrollutval, kontrollutvalet sitt sekretariat og revisjonsordninga

T 81/20 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K104 Romsdal vgs

T 82/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U 156/20

T 83/20 Endring av budsjettet for 2020

T 84/20 Revisjon av reglement for finans- og gjeldsforvaltning

T 85/20 Nytt økonomireglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

T 86/20 Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-Trondheim frå 1. januar 2020

T 87/20 Nasjonal høring for riks- og fylkesvegnettet, høyringsinnspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune

T 88/20 Giske kommune - nedklassifisering av gamle Skulevegen til kommunal veg

T 89/20 DTK Sykkylven - Lokalisering av ny klinikk

T 90/20 K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept

T 91/20 K1802 Ørsta vgs - Funksjonsprogram

T 92/20 Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og vedtektsendring

T 93/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept

T 94/20 Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune

T 95/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021

T 96/20 Delegerings- og innstillingsreglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

T 97/20 Språklova og forventingar til fylkeskommunen

T 98/20 Årsrapport frå  elev- og lærlingombodet 2019-2020

T 99/20 Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal

T 100/20 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om møte- og talerett for ungdomspanelet i fylkestinget

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.