Fagskolestyret i Møre og Romsdal 28. mai

28/05 2020 10:30 - 15:30
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Orienteringar:

•    Kort presentasjon av fagskolen i Kristiansund og Ålesund
•    Status for organiseringa av felles fagskole i Møre og Romsdal
•    Oversikt over lov og forskrifter som styrer fagskolesektoren
•    Handlingsplan og årshjul for fagskolestyret
•    Status i arbeidet med NOKUT-tilsynet ved fagskolen i Ålesund


Saker til behandling:

FAG 8/20    Val av nestleiar til Fagskolestyret i Møre og Romsdal for perioden 2020 - 2023
FAG 9/20    Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2020 - 2021
FAG 10/20    Fagskolane, økonomirapportering pr 30.04.2020
FAG 11/20    Nytt studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal
FAG 12/20    Årsrapportar fagskolane i Møre og Romsdal studieåret 2019/2020
    
Godkjenning av protokoll