Tilskot kulturelle og kreative næringar

17/02 2020 12:00 - 18/02 15:00
Ålesund og Kristiansund
Skriv ut

Møre og Romsdal fylkeskommune vil med denne tilskotsordninga stimulere til kunstnariske og kulturelle produksjonar, produkt eller tenester som bidreg til å formidle kulturarven. Desse skal spesifikt vere knytt til pilegrimsleder og Den Trondhjemske postvei i Møre og Romsdal. Søknadsfrist 25.mars.

Les meir om tilskotet her.

I tillegg lyser Kulturrådet ut prosjektmidlar til kreative næringar. Søknadsfrist 3.mars

Les meir om tilskotet frå Kulturrådet her

 

Kontakt