Kulturkontaktmøte DKS

17/09 2019 13:00 - 16:00
Ålesund, Molde
Skriv ut

Kultursekken/DKS Møre og Romsdal inviterar kulturkontaktene på grunnskule og videregåande skule.  Samlinga er retta mot nye kulturkontakter og kulturkontakter som ønskjer oppfrisking i arbeidet med Den kulturelle skulesekken.

Formidlingsseksjonen ved kulturavdelinga inviterar til ei samling i Molde og ei samling i Ålesund.  Kommunekontaktene er invitert til eigne nettverkssamlingar.

Innhald:

  • Kva arbeid ligg bak eit DKS-besøk?
  • Gjennomgang av Kokebok for kulturkontakter og kommunekontakter
  • Rutiner og tips for busstransport, fergetransport og bestilling av kulturhus
  • Praktisk gjennomgang av KSYS 
  • Kva skjer i Kulturtanken?
  • Elevvertkurs/erfaringsutveksling
  • Korleis informera og kopla på fleire lærarar/rektor/kommunekontakt/foreldre før eit DKS-besøk.
  • Spørsmål de måtte ha.

Datoar for samlingane er:

17.09.2019   Ålesund             Nøyaktig plassering kjem seinare.

01.10.2019   Molde                 Møterom 102 på fylkeshuset