Kjøpstadseminaret (Veøya og Borgund)

26/09 2019 12:00 - 27/09 17:00
Sunnmøre Museum, Museumsvegen 1, 6015 Ålesund
Skriv ut

10.00 Oppmøte ved Hovudinngangen till Borgundgavlen, Sunnmøre museum.

Arkeolog ved Sunnmøre museum Heidi Haugene tek oss med vidare gjennom kjøpstadområdet.

Program torsdag 26. september

10.00 Oppmøte ved Hovudinngangen till Borgundgavlen, Sunnmøre museum.

Arkeolog ved Sunnmøre museum Heidi Haugene tek oss med vidare gjennom kjøpstadområdet.

10.45 Velkommen til Kjøpstadseminar/Digital formidling v/Arve Nytun
11.00 Store og små vestnorske marknadsplassar v/Kjetil Loftsgarden, KHM
11.15 Grunnlaget for den første by og kaupstaddannelse v/Helge Sørheim, UIS
11.30 Lunsj
12.30 Byrom i mellomalderen – mellom det agrar og urbane v/Julian Cadamarteri, NIKU
12.45 Var de alle svin? Helse og velferd i middelalderbyene, hvem hadde ansvaret og hva ble gjort? v/Axel Christophersen, NTNU
13.00 Forsvarsordning kring Veøya og Borgund i mellomalderen v/Arve Nytun
13.15 Gud og Mammon? Handel, handverk og kyrkjebygging i dei tidlege byane v/Øystein Ekroll
13.30 Diskusjon og spørsmål
13.45 Pause m/ kaffi og snacks
14.00 Veøya gjennom 4000 år v/ Brit Solli, KHM/UIO
14.45 Myntproduksjon på Veøya i mellomalderen? v/ Linn Lillian Eikje Ramberg, UIS
15.00 Malm og jern – fra myr til marked v/Kristoffer Dahle, Møre og Romsdal fylkeskommune
15.15 Frå kaupstad til fråflytta prestegard - Veøya i skriftlege kjelder v/ Mads Langnes, Romsdalsmuseet
15.30 Marinarkeologi og spor etter hamner på Veøya v/David Tuddenham, Romsdalsmuseet
15.45 Diskusjon og spørsmål
16.00 Avslutning
19.00 Middag på XL-dinner i Ålesund
Program fredag 27. september
09.00 Borgundkaupangen - en presentasjon av prosjektet v/ Gitte Hansen/Therese Nesst, UIB
09.45 Borgund i skriftlige kilder v/ Jarle Sulebust, Sunnmøre museum
10.00 Pause med kaffi og snacks
10.15 Geofysiske undersøkingar på Borgund og Giske v/ Knut Paasche, NIKU
10.30 Marinarkeologi og spor etter hamner på Borgund v/Tord Karlsen, Thomas Bjørkeland, MV
10.45 Borgund - fiskeværet som ble kaupstad? v/Bjørn Ringstad, Møre og Romsdal fylkskommune
11.00 Diskusjon og spørsmål
11.15 Lunsj
12.15 Geofysiske undersøkelser på Veøya og Borgund v/Arne Stamnes, NTNU
12.45 GIS-analyse og etableringen av en «byplan», v/Kristoffer Dahle og Arve Nytun, Møre og Romsdal fylkeskommune
13.45 Pause
14.00 Praktiske spørsmål for gjenskapningsarbeid v/Ragnhild Hutchison, Tidvis AS
14.45 Oppsummering
15.00 Avslutning

Kontakt