Folkehelse- og nærmiljøkonferansen

27/11 2019 10:00 - 28/11 15:30
Scandic Seilet Molde
Skriv ut

27.-28. november inviterer fylkeskommunen til Folkehelsekonferanse på Scandic Seilet i Molde.

Tema for dag to er Nærmiljø som fremmer folkehelse.  Denne dagen er eit samarbeid med Statens vegvesen.

Konferansene er gratis. 

Målgruppe dag 1:

Folkehelsekoordinatorar, planleggarar, andre offentleg tilsette, samarbeidsorganet for folkehelseprogrammet, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Målgruppe dag 2:

Folkehelsekoordinatorar, planleggarar, leiarar og politikarar i kommunane, barn- og unge representantar, dei som arbeider med spelemidlar med fleire.

Middag og overnatting:

Fylkeskommunen dekker konferansen samt middag og overnatting for ein person frå kvar kommune frå 27.11 til 28.11. Er det ønske om at fleire frå ein kommune overnattar, så må dette ordnast av kvar enkelt.

Frist for påmelding: 25. oktober

Dag 1: Onsdag 27.november 2019
10.00 Velkomen ved Møre og Romsdal fylkeskommune
10.10 God Helse samarbeidsavtale Rigmor Hustad Holen, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.40 Folkehelseprogrammet Sigri J. Spjelkavik, Møre og Romsdal fylkeskommune
11.10 Pause
11.20 Generasjonsmøte gjennom livsgledearbeid - Livsglede for eldre
12.20 Lunsj
13.20 Utvikling av folkehelsetiltak og evaluering. Gruppearbeid, Gro Anita Bårdseth, Høgskulen i Volda
15.05 Arbeid med oversikt over folkehelsa - Samarbeidsprosjekt på Sunnmøre Ingvild Endal, Ørsta kommune
15.20 Pause
15.40 Temaplan frivilligheit Anna Lianes, Møre og Romsdal fylkeskommune
15.55 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Prop.121 S. Fylkesmannen i Møre og Romsdal
16.10 Informasjon frå Møre og Romsdal idrettskrets Ellen Cathrine Hammer
16.25 Tiltak/søknad Folkehelseprogrammet - moglegheiter for å drøfte tiltak/søknad med tanke på å søkje om deltaking frå 2020 (påmelding)
17.00 Program ferdig for dagen
17.10-18.00 Frivillig gåtur med Ingvil Grytli fra Molde som guide
19.00 Middag
DAG 2: torsdag 28. november 2019
08.30 Presentasjon av nye Morotur.no og gjennomgang av verktøyet Petter Jenset, rådgivar friluftsliv, Møre og Romsdal fylkeskommune
09.30 Gåtur i Molde sentrum
10.15 Velkomen ved Møre og Romsdal fylkeskommune
10.20 Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal Sigri J. Spjelkavik, rådgivar folkehelse, Møre og Romsdal fylkeskommune
10.50 Planlegging for gangtrafikk, kva er viktig for gåande? Lillebill Marshall, sjefarkitekt, Statens vegvesen Region øst
11.45 Lunsj
12.45 Korleis omsynet til gåande kan bli innarbeidd i planlegginga? Lillebill Marshall, sjefarkitekt, Statens vegvesen Region øst
13.30 Pause
13.45 Aktuelle metoder og verktøy for utvikling av helsefremmande nærmiljø «Korleis utvikle og styrke nærmiljøet», presentasjon av Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling Alf Waage, prosjektleder BYLIVsenteret, Norske arkitekters landsforbund
15.30 «Går det bra?» Kartleggingsmetodar for gåande Liv Øvstedal, sjefingeniør Vegdirektoratet

Dokumenter

Kontakt