Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
27.01.2021 Kontrollutvalet 27. januar Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
28.01.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. januar Fylkeshuset, Molde
02.02.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
03.02.2021 Samferdselsutvalet 3. februar
04.02.2021 Frisklivssamling 4. februar 2021 Teams Tilsette i Frisklivssentraler og relevante leiarar/beslutningstakarar
04.02.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 4. februar
08.02.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 8. februar
11.02.2021 Digitalt kulturtorg Digitalt Kulturkontaktar og elevar i Møre og Romsdal
11.02.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 11. februar
16.02.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.02.2021 INFORMASJON OG DIALOG OM MINORITETSRPÅKLEGE ELEVAR I VGO Digitalt - Teams Rådgivarar og ansvarlege for minoritetsspråklege elevar og særskilt språkopplæring ved dei vidaregåande skolane i fylket.
17.02.2021 Folkehelsewebinar 17. februar 2021 Teams Folkehelsekoordinatorar, planleggarar, andre offentleg tilsette, leiarar og politikarar i kommunane, frivillige og andre med interesse for folk si helse, trivsel og levekår
17.02.2021 Kontrollutvalet 17. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
18.02.2021 Eldrerådet 18. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.02.2021 Fylkesutvalet 22. februar Fylkeshuset, Molde
03.03 - 05.03.2021 Shared reading leseleiarkurs Ålesund
03.03 - 03.02.2021 Samferdselsutvalet 3. mars
04.03 - 23.03.2021 Kurs om helsevurderingar i planarbeid 4. og 23. mars 2021 Webinar Kommunalt tilsette i Møre og Romsdal
09.03.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. mars Campus Kristiansund, Kristiansund
17.03.2021 Yrkesopplæringsnemnda 17. mars Fylkeshuset, Molde
18.03.2021 Kontrollutvalet 18. mars Fylkeshuset, Molde, møterom 111
18.03.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 18. mars
22.03.2021 Fylkesutvalet 22. mars Fylkeshuset, Molde
23.03.2021 Fylkesutvalet 23. mars Fylkeshuset, Molde
19.04 - 20.04.2021 Fylkesting 19.-20. april Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
21.04.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 21. april
27.04.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 27. april Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.04.2021 Eldrerådet 28. april Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.04.2021 Yrkesopplæringsnemnda 29. april Fylkeshuset, Molde
03.05.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3. - 4. mai FN sin framtidslab, NMK og Geiranger, Ålesund og Stranda (3. - 4. mai)
04.05 - 05.05.2021 Samferdselsutvalet 4. - 5. mai
06.05.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 6. mai
19.05.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 19. mai
20.05.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 20. mai
31.05.2021 Fylkesutvalet 31. mai Fylkeshuset, Molde
01.06.2021 Fylkesutvalet 1. juni Fylkeshuset, Molde
03.06.2021 Kontrollutvalet 3. juni Fylkeshuset, Molde, møterom 111
03.06.2021 Yrkesopplæringsnemnda 3. juni Fylkeshuset, Molde
08.06.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. juni Næringsmiljø og kultur- og idrettsinstitusjonar/bygg, Molde
09.06.2021 Samferdselsutvalet 9. juni
10.06.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 10. juni
14.06 - 15.06.2021 Fylkesting 14.-15. juni Hotel Union, Geiranger
28.06.2021 Fylkesutvalet 28. juni Fylkeshuset, Molde
23.08.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 23. august
24.08.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 24. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.08.2021 Kontrollutvalet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.08.2021 Yrkesopplæringsnemnda 26. august Fylkeshuset, Molde
26.08.2021 Eldrerådet 26. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.08.2021 Fylkesutvalet 30. august Fylkeshuset, Molde
31.08.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 31. august - 1. september Surnadal og Tingvoll kommunar (møte 31. august - 1. september)
01.09.2021 Samferdselsutvalet 1. september
02.09.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 2. september
20.09.2021 Fylkesutvalet 20. september Fylkeshuset, Molde
21.09.2021 Fylkesutvalet 21. september Fylkeshuset, Molde
23.09.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 23. september
29.09.2021 Kontrollutvalet 29. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
04.10.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 4. oktober
18.10 - 19.10.2021 Fylkesting 18.-19. oktober Hotel Union, Geiranger
25.10.2021 Fylkesutvalet 25. oktober Fylkeshuset, Molde
26.10 - 27.10.2021 Kampen om sjøareala Molde Målgruppa er fylkeskommunar, kommunar, Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, frivillige organisasjonar, renovasjonsbransjen, næringsliv, næringslivsorganisasjonar, Fylkesmannen og andre statlige instansar som Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Senter for oljevern og marint miljø, Kystverket og Hamnevesen
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Vestnes kommune
27.10.2021 Kontrollutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.10.2021 Samferdselsutvalet 27. oktober
28.10.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 28. oktober
28.10.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. oktober Fylkeshuset, Molde
08.11.2021 Samferdselsutvalet 8. november
08.11.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 8. november
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
15.11.2021 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 15. november
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.11.2021 Fylkesutvalet 22. november Fylkeshuset, Molde
23.11.2021 Fylkesutvalet 23. november Fylkeshuset, Molde
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 25. november Fylkeshuset Molde, rom 102
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Hustadvika kommune
01.12.2021 Samferdselsutvalet 1. desember
06.12 - 08.12.2021 Fylkesting 6.-8. desember