Forsking, utvikling og innovasjon

Ønsker bedrifta eller kommunen din å sette i gang eit forskings- eller utviklingsprosjekt? 

  • Vi kan rettleie dei som ønsker å komme i gang med forsking, utvikling og innovasjon.
  • Vi tildeler støtte til forskings- og utviklingsprosjekt.
  • Vi koordinerer strategiarbeidet for forsking, utvikling og innovasjon i Møre og Romsdal

Vi har to støtteordningar:

  • Bedrifter eller kommunar kan få rettleiing og søke om økonomisk støtte til forprosjekt gjennom Mobiliseringsprosjektet (MobPro). Prosjektet er ein del av Forskingsrådet sitt program for forskning i regionane. Søkar må ta kontakt med kompetansemeklarane før søking. Søk støtte her.
  • Bedrifter, offentlege verksemder og forskingsmiljø kan søke midlar til litt større forskingsprosjekt gjennom Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal (RFF). Søk støtte her.

Kompetansemeglarar kan hjelpe med å utforme eit FoU-prosjekt og koble inn relevant forskningsmiljø og verkemiddel. Dei som søker om økonomisk støtte gjennom MobPro, må kontakte kompetansemeglarane.

NamnInstitusjonTelefon
Øyvind HerseMøre og Romsdal fylkeskommune913 64 886
Siri AarlandVindel AS473 17 022
Robert Voldnes ÅKP - Ålesund Kunnskapspark AS (Søre Sunnmøre kontor Ulsteinvik)906 58 517
Arne Mehl ÅKP- Ålesund Kunnskapspark AS (Nordre Sunnmøre kontor Ålesund)952 50 120
Bjørn TafjordHøgskolen i Volda993 64 801
Ragna Brenne Bjerkeset Protomore Molde

952 52 352

Arne Rusten SyltevigProtomore Molde915 88 558
Finn Amundsen Protomore Molde982 45 411
Per Alfred Nordaune Holte Protomore Molde938 17 561
Mads Solberg NTNU Ålesund (helse)408 65 639
Geir SvenningHøgskolen i Molde955 59 443
Mikhail Shlopak Møreforsking (logistikk)451 26 415
Gøril GrovenMøreforsking (kommune)413 01 048
Wenche E. LarsenMøreforsking (marin)

917 80 817

 

Snarvegar

Kontakt