Søk om serviceskilt og skilt til verksemder

Det er fleire vilkår som må være fylt for å få innvilga skilting. Det kan vere generelle vilkår eller særlege vilkår knytt til det enkelte skiltet. Handbok N300 (Trafikkskilt) del 5 har meir informasjon om vilkåra.  

Slik søker du:

Fyll ut søknadsskjema om serviceskilt eller skilt til verksemder og send det til post@mrfylke.no

Søknaden må mellom anna innehalde informasjon om:

  • Kven som søker
  • Plassering i høve fylkesvegen
  • Type verksemd
  • Ønska service- eller vegvisningssymbol og ønska tekst
  •  Avkøyrsel og parkeringsareal er godkjent

Snarvegar