Fylkesveg

Frå 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for planlegging, bygging og drift og vedlikehald av fylkesvegene. Dette har tidlegare vore utført av Statens vegvesen på vegner av fylkeskommunen.

Møre og Romsdal fylkeskommune eig om lag 3100 kilometer med fylkesveg. Vi har ansvaret for 61 tunnelar, 1100 bruer og 57 ferjekaier. 

Snarvegar