Treng du kopi eller fagbrev på engelsk?

Nytt fagbrev eller vitnemål kostar kr 500,-.

Send ein e-post med opplysningar om kva du ønsker.

Dersom du treng kopi av vitnemål frå vidaregåande skole kan du ta kontakt med skolen direkte.

Har du behov for å få oversatt fagbrevet ditt til engelsk?

Vi skriv ikkje ut fagbrev på engelsk. Men Europass sine fagbeskrivingar dekker ofte behovet når du skal søke arbeid i utlandet.

Om Europass

Europass fagbeskrivelser (Certificate Supplement) gir informasjon om dei ulike fag- og yrkeskompetansene som den norske opplæringen fører fram til. Fagbeskrivelsane kan bidra til at kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheiter blir betre forstått i Europa. Meir informasjon om Europass finn du her.

Fagbeskrivelsar både på norsk og engelsk finn du her.

Fagbevis i kortformat

Dersom du har fag-/sveinebrev og ønsker eit fagbevis i kortformat, kan du bestille dette sjølv.

Dokumenter