Siste frå Facebook
Både Aukra og Midsund har mista viktige hjørnesteinsbedrifter og mange arbeidsplassar. No har Aukra næringsforum fått 1, 65 mill. kroner til eit prosjekt som skal skape fleire arbeidsplassar begge stadar 💰
👉 Det vedtok kultur-, næring- og folkehelseutvalet... Les meir
👉 God utdanning, FNs berekraftsmål nr 4, er sentralt for oss!
Vi legg til rette for at alle skal få ei utdanning – og kunne lære heile livet. Bra for deg og for samfunnet 🎯
Les meir om korleis vi jobbar med utdanning og opplæring og dei andre berekraftsmåla ... Les meir
Vi deler ut stipend til unge idrettsutøvarar og til ein idrettsklubb i fylket vårt! Er du mellom 16-23 år og kan vise til gode prestasjonar innan idrett? Eller veit du om ein klubb som kan vise til god drift og høgt aktivitetsnivå?🚴🏻‍♀️🏋🏻‍♂️🤾🏻‍♀️
Vi ønsker ... Les meir
Visste du at vi jobbar aktivt for å nå FN sine berekraftsmål? 🌱
For eksempel med berekraftsmål 3, som handlar om å sikre alle god helse og livskvalitet. 🤸🍀
👇Les meir om korleis vi jobbar med dette og dei 16 andre berekraftsmåla her:
https://mrfylke.no/om-oss/prosjekta-vaare/berekraftfylket-moere-og-romsdal/dei-17-berekraftsmaala