Siste frå Facebook
Finn vi ein kongsgard? 👑Eit vikingsverd?🗡 Gullring?💍 Ein viking? Arkeologane våre er på plass på Edøy, Smøla, med nyinnkjøpt georadar. I 2019 fann dei eit skip, kva finn dei no? Vi syns det er spennande!

Arbeidet skjer som ein del av Ein Bit Av Historia,... Les meir
Driv du med sal av produkt eller tenester på ein gard eller på bygda? 🥬🍎🍞🏌️⛺️No kan du søke inntil 100 000 kr til samarbeid om lokal mat, landbruksbasert reiseliv og kultur gjennom ordninga Garden som ressurs.

Målet er å auke verdiskapinga i landbruket... Les meir
Elevar som har søkt tidlig inntak til vidaregåande opplæring, får i desse dagar beskjed om at dei har fått skoleplass neste skoleår 😀
👉 Hugs å svare innan fristen 20. april! Les meir
Ja til meir berekraftige bibliotek! 🙌 Vi har fått 350 000 kroner frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal. 💰

Pengane skal bidra til at biblioteka jobbar meir strategisk med FN sine berekraftsmål – og inspirere andre... Les meir