Siste frå Facebook
⚠️Førstkommande måndag, 3. august, må elevar som har fått tilbod om skoleplass etter 2. gongs inntaket må svare om dei vil ha plassen eller ikkje. Elevane svarar inne på: http://www.vigo.no. Les meir
Full jobbing på Nordøyvegen!🏗🚧
Nordøyvegen har både si eiga facebook-side, og ei eiga prosjektside på nettsida vår. Der kan du få ei djupare forståing av prosjektet, i tillegg til at du kan sjå framgangen til vegen via webkamera (live sjølvsagt)👌🎥

Prosjektsida... Les meir
I september inviterer vi alle ungdomar på 10. trinn i Møre og Romsdal fylke, til å vere med på Karrieredagane 2020! Her kan ungdommane mellom anna få eit realistisk bilde av utdanningsvegar og arbeids- og karrierevegar i fylket vårt.
Elevar i vaksenopplæringa ... Les meir
Sjå Lady Arbuthnott her!💃
I mai oppretta vi ei tilskotsordning for halde aktiviteten oppe i kunst- og kulturlivet i Møre og Romsdal. Vi har støtta mange gode prosjekt. Ein av aktørane som måtte tenke nytt i år var Jazzåteatret, teatergruppa som sida 1996... Les meir